Domosagroup - vse pro uklid
Dnes je
Banner

Recepční služby

     Recepce je obvykle prvním místem, kde každý návštěvník ale i zaměstnanec přichází do kontaktu s navštěvovanou firmou. Reprezentativní by tedy měla být nejen po stránce estetické, ale i personální. Poskytujeme jak denní recepční služby, tak i noční recepční služby zejména v administrativních budovách a vrátnicích velkých areálů klienta, které mohou být spojeny s obsluhou recepce. Recepční služba může být poskytována jak pracovníky ostrahy, tak i specialisty se znalostí cizího jazyka a práce na PC.
Základním účelem recepčních služeb je zajištění informačního servisu jak zaměstnancům, tak i návštěvníkům daného objektu.

Mezi recepční služby patří:

 • informační služba pro nájemníky a návštěvníky objektu
 • internetový informační systém pro předávání informací
 • dohled nad režimem vstupu osob do objektu
 • zápisy do knihy návštěv
 • výdej a příjem klíčů
 • vedení příslušné dokumentace
 • přepojování hovorů
 • příjem pošty
 • administrativní činnost (zadávání objednávek a faktur do systému apod.)
 • pochůzky dle směrnic, které jsou nedílnou součástí smlouvy
 • přebírání poštovních zásilek a kurýrní pošty, je- li tato služba klientem požadována
 • součinnost při případné evakuaci osob z objektu či řešení jiných situací vyplývajících z krizové dokumentace objektu
Recepční služby jsou dle potřeby napojeny na bezpečnostní služby, zajišťující ostrahu objektů.

Certifikáty