Domosagroup - vse pro uklid
Dnes je
Banner

Popis námi zajišťovaných prací

1. Správa objektu:
 
 • organizace, zajištění a dohled nad běžnou údržbou (dále BÚ) budovy a instalovaných zařízení
 • organizace, zajištění a dohled nad veškerými údržbářskými a opravářskými pracemi prováděnými nad rámec BÚ s garancí kvality provedení a dokončení oprav za optimální cenu
 • zajišťování záručních, případně pozáručních oprav instalovaných zařízení a vybavení
 • zajišťování všech předepsaných revizí a kontrol instalovaných zařízení
 • zajištění nákupu spotřebního materiálu pro údržbu
 • kontrola a evidence spotřeby energií a vody, sjednávání odběrových diagramů a smluv s dodavateli
 • spolupráce na přípravě rozpočtu údržby, oprav a investiční činnosti odběratele a jejich následných plnění
 • péče o odpadové hospodářství včetně vedení předepsané evidence
 • péče a kontrola v oblasti prevence požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí
 • 24 hodinová havarijní služba
 • vedení administrativní agendy související se smluvně dohodnutými službami
 • spolupráce s odpovědným pracovníkem zákazníka
 • kontrola a dohled nad dalšími službami poskytovanými naší firmou, případně koordinace dalších dodavatelských firem dle požadavku zákazníka
 
 
2. Běžná údržba – domovnictví:
 
 • BÚ budovy a jejích zařízení, která nevyžaduje zásah do strojů a přístrojů, elektrorozvodů a do stavebních částí budovy, nebo výměnu zařízení
 • složitější opravy zajišťujeme buď vlastními odbornými pracovníky, nebo dodavatelsky – po odsouhlasení nákladů
 • obsluha technických zařízení objektu (kotelna, vzduchotechnika, měření a regulace a dalších – dle požadavků zákazníka)
 • výkon dozoru výtahu dle ČSN včetně vyprošťování
 • operativní úklid chodníků a dvorů a nenáročné stěhování
 • pomocné práce
 • drobná údržba zeleně – zalévání, sekání a odvoz trávy, běžné pletí a chemické ošetření, případně další práce dle požadavku zákazníka
 
 
3. Provozní údržba (24 hodinová služba):
 
 • nepřetržitá monitorovací činnost a obsluha technických zařízení, včetně systémů měření a regulace
 • koordinace a spojení se strážní službou, případně policií a hasiči v případě nebezpečí či ohrožení
 • napojení na centrální dispečink dodavatele
 • koordinační činnost zajišťující provoz a opravy technologických a zabezpečovacích zařízení v době nepřítomnosti správce objektu
 • provádění BÚ v době nepřítomnosti provozních údržbářů
 • výkon dozoru výtahu dle ČSN, včetně vyprošťování
 • nepřetržitá havarijní pohotovost
 • vedení záznamů o všech opravách a událostech v Provozní knize a Knize závad

Certifikáty