Domosagroup - vse pro uklid
Dnes je
Banner

Popis organizace práce

Práce, prováděné na zakázce, jsou přímo řízené vedoucím objektu. Ten je dále pověřen komunikací s určeným pracovníkem zákazníka, řeší na místě záležitosti provozního charakteru. Je podřízen odpovědným pracovníkům naší společnosti.
 
Pracovníci, uvedení v návrhu personálního obsazení, budou ve stálém zaměstnaneckém poměru. Tito pracovníci budou trvale zařazeni na objektu a nebudou bez závažného důvodu měněni.
 
Denní práce jsou vykonávány podle sjednaného harmonogramu vykonané práce a jsou potvrzovány pověřenými pracovníky zákazníka na zvláštní formuláře, které jsou následně přílohou pro měsíční fakturaci.
 
Pro jednotlivé činnosti – úklid, ostraha, správa budov - je ve firmě ustanoven odborný technik, který na zakázce provádí odborný dohled nad kvalitou prováděných prací. Při kontrolní činnosti úzce spolupracuje s vedoucím objektu. Zároveň provádí školení při zavádění nových postupů a metod. Osobní přítomnost odborných techniků na objektu je zajišťována dle potřeby, nejméně však 1x týdně.
 
V případě nutnosti řešit okamžitě mimořádnou situaci, jsou odborní technici kdykoli k dispozici. Společnost má vytvořen systém pro možnost operativního zásahu, např. při haváriích vody, likvidaci následků povětrnostních vlivů a podobných nepředpokládaných situacích. Pro stálé zákazníky jsme připraveni tyto služby provádět bezprostředně, to znamená v co nejkratším termínu po obdržení požadavku.

Certifikáty